reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII.358.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVII/113/2015 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XVII/113/2015 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej w części objętej § 10 ust. 3.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała Nr VII/113/2015 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 2 grudnia 2015 r.

Przedmiotowa uchwała budziła wątpliwości co do zgodności z art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz.613), ze względu na postanowienie § 10 ust. 3, w którym Rada ustaliła termin odprowadzenia opłaty targowej, o czym Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie powiadomiony został pismem z dnia 3 grudnia br. (znaki pism: K.0010.531.KG.2015). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 16 grudnia 2015 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

Kolegium Izby ostatecznie zbadało wymienioną uchwałę na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r. W posiedzeniu Kolegium Izby nie uczestniczył przedstawiciel jednostki i jednostka nie skorzystała z prawa złożenia wyjaśnień.

Kolegium zważyło co następuje:

Przedmiotowa uchwała jest niezgodna z art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, stanowiącym, iż terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić, chyba że organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył termin późniejszy. W § 10 ust. 3 badanej uchwały Rada ustaliła zasadniczy obowiązek wpłaty pobranej opłaty targowej w danym dniu, co oznacza skrócenie ustawowo określonego terminu.

W tym stanie rzeczy Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr XVII/113/2015 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej w zakresie wskazanym w sentencji niniejszej uchwały.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama