reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII.366.K.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr X/93/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr X/93/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 listopada 2015 r.: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej - w części objętej § 5 w zakresie sformułowania "po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała Nr X/93/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 4 grudnia 2015 roku.

Przedmiotowa uchwała budziła wątpliwości co do zgodności z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484, ze zm.) z uwagi na brzmienie przepisu końcowego zawartego w § 5, o czym Przewodniczący Rady Gminy Manowo powiadomiony został pismem z dnia 4 grudnia br. (znak pisma: K.0010.548.HR.2015). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 16 grudnia 2015 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

Kolegium Izby ostatecznie zbadało wymienioną uchwałę na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r. W posiedzeniu Kolegium Izby nie uczestniczył przedstawiciel jednostki i jednostka nie skorzystała z prawa złożenia wyjaśnień.

Kolegium zważyło co następuje:

Przepis końcowy zawarty w § 5 badanej uchwały, w myśl których uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od 1 stycznia 2016 r., jest niezgodny z art. 4 ust.1 cyt. ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych (…) . Z powołanego przepisu ustawy wynika, iż w celu ustalenia późniejszego terminu stosowania aktu normatywnego przewidziane jest określenie dłuższego terminu jego wejścia w życie niż termin czternastodniowy, a odrębny zapis o obowiązywaniu aktu, w myśl art. 5 tej ustawy, odnosić można tylko do nadania mu wstecznej mocy obowiązującej. Z momentem wejścia w życie aktu normatywnego związane jest bowiem jego obowiązywanie, o ile - zgodnie z regułą powołanego art. 5 cyt. ustawy - nie zostanie mu nadana wsteczna moc obowiązująca.

W tym stanie rzeczy Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr X/93/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej, w zakresie sformułowania "po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od", zawartego w § 5.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama