| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/49/2015 Rady Gminy Rąbino

z dnia 30 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku poz. 849 z późn. zm.[1])), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r., poz. 1381 z późn. zm.[2])) w związku z art. 9, art. 28 § 4 i art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.[3])) Rada Gminy Rąbino uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/22/2015 Rady Gminy Rąbino z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. WZ z dnia 12 maja 2015 r. poz. 1837) wprowadza się zmianę w § 1 ust. 2 pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

Zofia Kozieł - na terenie Sołectwa Biała Góra;".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr inż. Alicja Wiedro-Stempińska


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528 i poz. 774.

[2]) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2014 r. poz. 40

[3]) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015 r. poz. 1649.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »