reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/164/16 Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Goleniów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 20 e ust. 3 i 4 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)

Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Goleniów, a także dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym:

Lp.

Kryterium

Wartość

kryterium

w punktach

Dokument potwierdzający

spełnianie kryterium

1.

Kandydat posiada specjalne potrzeby edukacyjne

13

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej.

2.

Kandydat posiada rodzeństwo uczęszczające do:

- tej szkoły,

- oddziału przedszkolnego w tej szkole,

- przedszkola w tym zespole szkół,

- innej formy wychowania przedszkolnego przy tej szkole.

3

księga uczniów

lub

dziennik zajęć oddziału przedszkolnego / przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego

3.

Wraz z wnioskiem o przyjęcie kandydata do szkoły wpłynął wniosek o przyjęcie jego rodzeństwa do:

- tej szkoły,

- oddziału przedszkolnego w tej szkole,

- przedszkola w tym zespole szkół,

- innej formy wychowania przedszkolnego przy tej szkole.

3

wniosek o przyjęcie rodzeństwa kandydata

4.

Kandydat uczęszcza do:

- oddziału przedszkolnego w tej szkole,

- przedszkola w tym zespole szkół,

- innej formy wychowania przedszkolnego przy tej szkole.

3

dziennik zajęć oddziału przedszkolnego / przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego

5.

Kandydat mieszka w Gminie Goleniów.

2

wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły

6.

Rodzic/opiekun prawny kandydata jest płatnikiem podatku od osób fizycznych na rzecz gminy Goleniów

3

kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie,

lub

zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty),

lub

urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO)

lub

zaświadczenie z UGiM w Goleniowie, że jest podatnikiem podatku rolnego

7.

Przeciętny miesięczny dochód, o którym mowa w art. 20c ust. 9, z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, na osobę w rodzinie kandydata:

pisemne oświadczenie

rodzica / opiekuna prawnego

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.),

1

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie kandydata, punkty ustala się z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

mniej niż 1

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

28

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Łukasz Mituła

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama