reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII/162/2016 Rady Gminy Sławno

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Sławno dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły lub gimnazjum

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (teskt jedn. Dz. U. z 2015 r. Nr 2156, z 2016 r. poz. 35 i 64) Rada Gminy Sławno uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sławno, odpowiadająca im liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:

1) kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

Kandydat uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do przedszkola na terenie Gminy Sławno

7

Pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w danej szkole

5

Pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Rodzice/opiekunowie prawni pracują w obwodzie danej szkoły

4

Pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu dziecku należytej opieki

3

Pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Kandydat zamieszkuje w obwodzie sąsiadującym bezpośrednio z obwodem danej szkoły

4

Pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

2) kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

Kandydat uczęszczał do szkoły podstawowej na terenie Gminy Sławno

5

Pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w danej szkol

3

Pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Świadectwo:
z wyróżnieniem - 5pkt
bez wyróżnienia, ze średnia ocen od 4,00 - 3 pkt
świadectwo ze średnią od 3,5 do 3,99 - 1pkt

max 5

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratora Oświaty

4

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Ocena zachowania:
wzorowe - 5 pkt.
bardzo dobre - 4 pkt.
dobre - 3 pkt.
poprawne - 2 pkt.

max 5

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Sławno


Marta Hołowata


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 20 ustaw z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w roku szkolnym 2016/2017 będą obowiązywały zasady przyjmowania do publicznych szkół, które zostały zawarte w rozdziale 2 ustawy o systemie oświaty. Z art. 20e ust. 3 i 4 ustawy wynika, że kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Wskazanym kryteriom organ prowadzący przyznaje określona liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KDP Tax

Kancelaria doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama