reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/140/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wydatki budżetu gminy na 2016 rok

z tego:

1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę13.907,50,-zł,

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę13.907,50,-zł,

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/128/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2016 pod nazwą "Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2016 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) dochodami budżetu w kwocie31.625.776,86,-zł,

z tego:

1. dochody bieżące24.840.776,86,-zł,

2. dochody majątkowe6.785.000,00,-zł;

2) wydatkami budżetu w kwocie30.167.821,11,-zł,

z tego:

1. wydatki bieżące22.863.807,54,-zł,

2. wydatki majątkowe7.304.013,57,-zł;

3) nadwyżką budżetu w kwocie1.457.955,75,- zł

która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów

na rynku krajowym w kwocie1.457.955,75,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

Przewodniczący Rady


Bernadeta Borkowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/140/2016
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 26 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/140/2016
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 26 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/140/2016
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 26 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

I. Zmian po stronie wydatkówbieżących dokonano w związku z:

Dział 757 Obsługa długu publicznego

· 13.907,50 zł spłatą przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu raty kredytu poręczonego przez Gminę.

II. Zmian po stronie wydatkówmajątkowych dokonano w związku z:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

· 13.907,50 zł planowanym przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE (wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie). Wydatek Gminy w 2017 r. będzie stanowił kwotę 1.460.083,80 zł, zgodnie z wnioskiem Podinspektora ds. gospodarki odpadami UG z dnia 25.02.2016 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama