reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/144/16 Rady Gminy Postomino

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Postomino

Na podstawie art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 7, z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1418 oraz z 2016 r. poz. 64.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Postomino, a także odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.

Rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły.

10

Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna).

2.

Rodzic/ rodzice (prawni opiekunowie) pracują w miejscowości, która należy do obwodu szkoły.

4

Dokument potwierdzający zatrudnienie rodziców

3.

Dzieci, których bliscy krewni (np. babcia, dziadek) wspierają rodziców w zapewnieniu im należytej opieki zamieszkując w miejscowości należącej do obwodu szkoły.

4

Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna).

4.

Rodzeństwo absolwentów szkoły

2

Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Postomino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Daniel Pakos


Uzasadnienie

Zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadziła nowe zasady przyjęć uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów. Obowiązek przeprowadzenia rekrutacji w przypadku przyjmowania do szkoły podstawowej i gimnazjum dzieci mieszkających poza obwodem wynika z art. 20e ust. 3 ustawy o systemie oświaty, zwanej dalej "u.s.o." Zgodnie z art. 20e ust. 3 u.s.o., kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. Powyższy zapis oznacza, że szkoła może przyjmować, oprócz dzieci mieszkających w obwodzie, także dzieci mieszkające poza obwodem.W związku z tym przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego dla dzieci, które mieszkają poza obwodem szkoły podstawowej i gimnazjum jest obowiązkowe, nawet jeśli szkoła dysponuje taką liczbą miejsc, że może przyjąć wszystkich kandydatów. Zgodnie z art. 20e ust. 3 i 4 u.s.o., organ prowadzący publiczne szkoły podstawowe i gimnazja musi określić kryteria rekrutacyjne, liczbę punktów przyznawanych za dane kryterium oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. W przypadku publicznych szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje określone w art. 20e ust. 3 i 4 u.s.o. wykonuje, na podstawie art. 20zf pkt 1 u.s.o., rada gminy. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama