reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/212/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 28 stycznia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w Koszalinie

Na podstawie art. 13 b ust. 3 i 4, art. 13 f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz. 870, poz. 774, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2281), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 października 2011r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek
i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w Koszalinie ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011r. Nr 142, poz. 2723 ), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

Ustala się roczną opłatę ryczałtową w wysokości:

1) 10,00 zł dla pojazdów elektrycznych,

2) 20,00 zł dla pojazdów hybrydowych.";

2) W Regulaminie pobierania opłat w strefie płatnego parkowania, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 października 2011r.,
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek
i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w Koszalinie, wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 1 ust. 2 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

opłata ryczałtowa - dokument opłacony z góry, zawierający w szczególności numer seryjny, numer rejestracyjny pojazdu i termin ważności, uprawniający do wielokrotnego parkowania w całym obszarze strefy pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym (spalinowo - elektrycznym), wystawiony na podstawie wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności WE dla kompletnych pojazdów.",

b) w § 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

przez wniesienie opłaty ryczałtowej w BSPP;",

c) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Abonament oraz opłata ryczałtowa upoważniają do parkowania na płatnych miejscach postojowych w SPP.

2. Posiadanie abonamentu oraz opłaty ryczałtowej nie upoważnia do zastrzegania sobie stałego miejsca postojowego i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku wolnych miejsc postojowych.

3. W przypadku utraty abonamentu oraz opłaty ryczałtowej nie są wydawane duplikaty oraz nie są zwracane opłaty parkingowe za niewykorzystany okres.",

d) w § 7 ust. 1, pkt 2 otrzymuje brzmienie:

sprawdzanie ważności używanych abonamentów, opłat ryczałtowych i kart parkingowych osoby niepełnosprawnej;",

e) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Kontrolerzy SPP nie pobierają opłat parkingowych i nie wydają biletów parkingowych, nie prowadzą sprzedaży abonamentów i opłat ryczałtowych oraz nie pobierają należności z tytułu opłaty dodatkowej.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Krystyna Kościńska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama