reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX.168.2016 Rady Gminy Darłowo

z dnia 19 lutego 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Darłowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890), oraz art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz.35,64), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o publicznych przedszkolach - należy przez to rozumieć także publiczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Darłowo.

§ 2. Określa się następujące kryteria stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Darłowo, odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

1.

Oboje rodziców pracują , uczą się w trybie dziennym lub samotnie wychowują dziecko.

6

Pisemne oświadczenie rodziców/opiekuna prawnego dziecka.

2.

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do danego przedszkola lub szkoły w obwodzie danego przedszkola.

2

Pisemne oświadczenie rodziców/opiekuna prawnego dziecka.

3.

W obwodzie przedszkola zamieszkują krewni (np. dziadek, babcia) wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu dziecku należytej opieki

2

Pisemne oświadczenie rodziców/opiekuna prawnego dziecka.

4.

Dziecko zamieszkuje na terenie Gminy Darłowo.

2

Pisemne oświadczenie rodziców/opiekuna prawnego

dziecka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo


Grzegorz Hejno

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Chyra

doświadczony konsultant podatkowy w Andersen Tax & Legal, Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama