reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/155/2016 Rady Miejskiej w Złocieńcu

z dnia 28 stycznia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie płatnej strefy parkowania, wysokości stawek i sposobu pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu jej pobierania

Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 i art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz. 774, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890 i poz. 2281), Rada Miejska w Złocieńcu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/132/2003 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie płatnej strefy parkowania, wysokości stawek i sposobu pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu jej pobierania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 5, poz. 83, z 2007 r. Nr 114, poz. 1997, z 2012 r. poz. 284) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się, że poborem opłaty zajmować się będą następujący pracownicy Urzędu Miejskiego
w Złocieńcu:

1) Paweł Bornas;

2) Agata Kaliszuk;

3) Zbigniew Kaliszuk;

4) Leszek Mazur, zwani dalej "pracownikami", w następujący sposób:

1) pobór opłaty odbywać się będzie niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu samochodowego w płatnej strefie parkowania i zostanie udokumentowany na druku biletu parkingowego, zwanego dalej "biletem", którego wzory stosowane przy pobieraniu opłaty, o której mowa w ust. 1, określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, a przy pobieraniu opłaty, o której mowa w ust. 2, w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) blankiety biletów pracownicy pobierają w Referacie Finansów i Budżetu Urzędu Miejskiego
w Złocieńcu;

3) bilet wydaje się parkującemu pojazd samochodowy, a kontrolki pozostawia się do rozliczenia;

4) rozliczenie z pobranych opłat następować będzie raz w miesiącu w terminie do 5 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni na zestawieniu obejmującym:

a) numery wydanych biletów parkingowych,

b) kwotę pobranej opłaty,

d) kwotę podlegającą przekazaniu na rachunek Urzędu Miejskiego w Złocieńcu,

e) potwierdzenie wpłacenia kwoty opłaty, o której mowa w lit. d na rachunek Urzędu Miejskiego w Złocieńcu;

5) do zestawienia, o którym mowa w pkt 4, dołącza się kontrolki wydanych biletów;

6) w przypadku anulowania biletu, w dokumentacji rozliczeniowej muszą się znaleźć wszystkie egzemplarze anulowanego biletu.";

2) w §3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: "2. Poboru opłaty dodatkowej dokonywać będą pracownicy na zasadach określonych w §2 ust. 3, z uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów poniższych:

1) osoba, która nie uiściła opłaty otrzymuje od pracownika jeden egzemplarz wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej niezwłocznie lub w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, zwanego dalej "wezwaniem", o treści określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

2) dowodem wystawienia wezwania jest drugi egzemplarz wezwania.";

3) zmienia się załączniki Nr 1 i 3, które otrzymują brzmienie, jak w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Kacianowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/155/2016
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/155/2016
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe EFEKTA

Pełna księgowość dla małych, średnich i dużych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama