| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 144/2016 Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 17 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały nr XIV/89/15 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2016 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2016 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na kwotę 32.346,00 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2016 poprzez:

1) zwiększenie wydatków na realizację bieżących zadań własnych powiatu na kwotę 32.346,00 zł;

2) przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach, między paragrafami wg wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu, na kwotę 295.379,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie - 78.503.386,00 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota- 74.364.529,00 zł;

- dochody majątkowe kwota- 4.138.857,00 zł;

2) wydatkami w kwocie - 83.345.386,00 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota- 73.859.006,49 zł;

- wydatki majątkowe kwota- 9.486.379,51 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 4.842.000,00 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 5. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu Powiatu na rok 2016.

STAROSTA


Marian Hermanowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 144/2016
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 144/2016
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 144/2016
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 144/2016
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 144/2016
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 rok.

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2016 r.

Zmian w planie dochodów bieżących w Jednostce Samorządu Terytorialnego dokonano w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 62/2016 z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 r, zwiększającym dotacje celowe dla Powiatu na zadania własne powiatu w dziale 852, rozdz. 85202 o kwotę 32.346,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania przebywających w domach pomoc społecznej mieszkańców objętych dotacją, którzy zostali przyjęci do domów przed 1 stycznia 2004 r., a także mieszkańcy z przyjęciem po 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem - Działanie 13.1.2.1.W. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2016 r.

Zmiany w planach wydatków domów pomocy społecznej, działających na terenie Powiatu i finansowanych m.in. z dotacji udzielanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, wnikają z zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 62/2016 z dnia 03 lutego 2016 r. oraz z wniosków jednostek organizacyjnych (DPS Cetuń, DPS Parsowo i DPS Nowe Bielice).

Przesunięcia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Koszalinie wynikają z konieczności zapewnienia właściwej realizacji zadań statutowych Jednostki.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »