| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XX/127/16 Rady Miejskiej w Gościnie

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613, z 2015r. poz. 183, poz. 1215, z 2015r. poz. 251, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1649), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849, z 2015r. poz. 528, poz. 699, poz., 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890), Rada Miejska w Gościnie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie targowisk gminy.

§ 2. Wysokość stawki dziennej opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży na targowiskach wynosi 10,00 zł bez względu na zajmowaną powierzchnię targowiska.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasenta opłaty targowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się panią Danutę Frankowską.

3. Rozliczenie inkasenta z opłaty następuje do 5 -go każdego miesiąca.

4. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne za inkaso w wysokości 25% pobranej kwoty opłaty targowej. Wynagrodzenie płatne jest w ciągu 7 dni od daty rozliczenia kwitariusza w kasie Urzędu Miejskiego.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLVI/315/14 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 września 2014 w sprawie zasad ustalania i poboru, terminów i wysokości stawek opłaty targowej oraz uchwała Nr V/35/15 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/315/14.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gościna.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Koleśnikow

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Marta Wilczkowska

Nowe Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »