| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/138/16 Rady Miejskiej w Gościnie

z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j., poz. 938, poz. 1646 z 2014r. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) i po uzyskaniu opinii Komisji Rady Miejskiej i wysłuchaniu propozycji Burmistrza Gościna, Rada Miejska w Gościnie uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Wydatki

Dz.

Rozd

§

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

600

Transport i łączność

1.301.246,00

60016

Drogi publiczne gminne

1.301.246,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.301.246,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

1.301.246,00

70095

Pozostała działalność

1.301.246,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.301.246,00

Razem zamiany wydatków

1.301.246,00

1.301.246,00

Zwiększenie wydatków

0

Załącznik Nr 1 prezentuje wieloletni plan inwestycyjny.

§ 2. Budżet gminy na rok 2016 po dokonanych zmianach zamyka się po stronie

1) dochodów28.488.049,52 złz tego:

- dochody bieżące24.443.049,52 zł

- dochody majątkowe4.045.000.00 zł

2) wydatków29.897.449,52 złz tego

- wydatki bieżące21.492.062,52 zł

- wydatki majątkowe8.405.387,00 zł

3) Deficyt1.409.400,00 zł Załącznik Nr 2 przychody i rozchody budżetu Gminy w 2016 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi, który dokona odpowiednich zmian w planie finansowym gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Koleśnikow


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/138/16
Rady Miejskiej w Gościnie
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/138/16
Rady Miejskiej w Gościnie
z dnia 17 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Gościnow 2016 roku

Lp.

Wyszczególnienie

§

Kwota

1

2

3

4

A

Dochody

x

28.488,049,52

B

Wydatki

x

29.897.449,52

1.

Deficyt

X

1.409.400,00

2

Finansowanie

x

3.

Przychody ogółem

x

3.153.000,00

- prywatyzacja majątku

944

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

950

- planowane do zaciągnięcia w roku

budżetowym kredyty długoterminowe na rynku krajowym

952

3.153.000,00

- planowane do zaciągnięcia w roku

budżetowym pożyczki długoterminowe

na rynku krajowym

952

- przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

951

- nadwyżka z lat ubiegłych

957

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

955

4

Rozchody ogółem

x

1.743.600,00

- spłata kredytów

992

1.743.600,00

- spłata pożyczek

992

- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie

zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu UE

963

- pożyczki udzielone

991

- lokaty

994

- wykup innych papierów wartościowych

982

- rozchody z tytułu innych rozliczeń

995

-

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »