reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/126/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 6l i 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska w Choszcznie uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5651) wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należne za dany miesiąc, uiszczane będą miesięcznie przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy - z dołu, w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym usługa została wykonana";

2) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, uiszczają opłatę ryczałtową, z góry za dany rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości, wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w terminie do 30 czerwca każdego roku lub w terminie 14 dni od momentu powstania obowiązku uiszczenia opłaty, jeżeli obowiązek powstał po dniu 30 czerwca".

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Szymański

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama