reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/192/16 Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze Gminy Goleniów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 6k ust. 1, ust.3, w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1, ust.3, ust.3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, Dz.U. z 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz. 1045, poz. 1269, poz. 1688 i poz. 1793)

Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na obszarze Gminy Goleniów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwana dalej opłatą, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty.

§ 2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o której mowa w § 1 zbieranymi i odbieranymi w sposób:

1) selektywny wynosi 12,00 zł miesięcznie,

2) nieselektywny wynosi 16,00 zł miesięcznie.

§ 3. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych położonych na obszarze Gminy Goleniów opłata za pojemnik o pojemności:

1) 110 l - 120 l wynosi 11,00 zł,

2) 240 l wynosi 22,00 zł,

3) 360 l wynosi 33,00 zł,

4) 1100 l wynosi 120,00 zł,

5) kontener o pojemności 5m3 wynosi 350,00 zł,

6) kontener o pojemności 7m3 wynosi 490,00 zł,

7) kosze uliczne o pojemności 35 l - 70 l wynosi 3,00 zł.

§ 4. W przypadku gdy odpady komunalne z nieruchomości i pojemników o których mowa
w § 3 zbierane są w sposób selektywny stawka opłaty za pojemnik o pojemności:

1) 110 l -120 l wynosi 10,00 zł,

2) 240 l wynosi 20,00 zł,

3) 360 l wynosi 30,00 zł,

4) 1100 l wynosi 100,00 zł,

5) kontener o pojemności 5m3 wynosi 320,00 zł,

6) kontener o pojemności 7m3 wynosi 450,00 zł.

§ 5. 1. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości:

1) od domku letniskowego:

- 140 zł rocznie w przypadku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- 154 zł, w przypadku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

2) od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

- 35 zł rocznie w przypadku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- 40 zł, w przypadku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

2. Roczna ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się rodzinne ogrody działkowe, stanowi iloczyn ilości działek i stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 2.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIX/446/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze Gminy Goleniów (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego poz. 4386).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania.

Przewodniczący Rady


Łukasz Mituła

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Trusiński

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama