reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/84/16 Rady Miejskiej w Chociwlu

z dnia 7 kwietnia 2016 r.

zamieniająca Uchwałę Nr X/56/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 listopada 2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, ze zm.) w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska w Chociwlu uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/56/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 listopada 2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1) wymieniony w § 1 ust. 1 załącznik nr 1 "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) wymieniony w § 1 ust. 2 załącznik nr 2 "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych oraz domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Zych


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/84/16
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/84/16
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, nieruchomości na których znajduja się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama