reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/68/16 Rady Gminy Bielice

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice

Na podstawie art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013., poz.856 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice na rok 2016.

§ 2. Rada Gminy Bielice określa następujące cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych :

1) Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy; Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych; Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy; Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt;

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest przez następujące działania Gminy:

1) Odławianie z terenu Gminy zwierząt bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostawionych bez opieki właściciela i przewożenie ich do Schroniska VET-ZOO SERWIS, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka , z którym Gmina posiada podpisaną umowę na przyjmowanie bezdomnych psów i kotów wolno żyjących;

2) Umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Gminy zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela;

3) Zapewnienie opieki weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym zwierzętom złapanym na terenie Gminy oraz zwierząt, które utraciły właściciela prowadzone będzie przez Schronisko VET-ZOO SERWIS, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, o którym mowa w punkcie 1; Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką Gminy; Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt, świadczonych przez uprawniony podmiot, z którym Gmina podpisze stosowną umowę (Klinika Zwierząt Domowych, ul. Łubinowa 17, Szczecin); Uruchomienie w Urzędzie Gminy lub innej instytucji lub organizacji, której Gmina powierzy to zadanie, punktu informacyjnego ds. interwencji w sprawach: zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, uwalniania zwierząt z pułapek, udzielania pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono, przyjmowaniu zgłoszeń o błąkających się zwierzętach, itp.

4) Zapewnienie opieki wolno żyjącym kotom, poprzez ich dokarmianie.

§ 4. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez następujące działania Gminy:

1) Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i humanitarnego traktowania zwierząt; Wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, przez podmiot do tego uprawniony, z którym Gmina podpisze stosowną umowę; Współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących, w tym w zakresie ograniczania ich rozrodczości, z którymi Gmina podpisze porozumienie; Umożliwienie bezpłatnego usypiania "ślepych miotów" właścicielom suk, i zachęcenie właściciela aby w najszybszym z możliwych terminów po porodzie zostały poddane sterylizacji, na koszt właściciela; Umożliwienie bezpłatnego usypiania "ślepych miotów" wolno żyjących kocic oraz zachęcenie opiekunów do ich sterylizacji, poprzez zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym w tym zakresie;

§ 5. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy realizowane będzie poprzez następujące działania Gminy:

1) Egzekwowanie we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną i Policją obowiązku corocznego obowiązku szczepienia psów bezdomnych przeciwko wściekliźnie; Trwałe oznakowanie psów, za pomocą elektronicznego mikroprocesora (czipa) na koszt Gminy, realizowane we współpracy z lekarzami weterynarii, po zaplanowaniu środków finansowych na ten cel w budżecie Gminy; Konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa, w tym lokalnego, w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt domowych, określonych przepisami o utrzymaniu czystości i porządku;

§ 6. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana jest poprzez następujące działania Gminy:

1) Współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach;

§ 7. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne należące do p. Gabrieli Wasik, Parsów 11, 74-202 Bielice, z którą Gmina zawarła stosowną umowę;

§ 8. Rada Gminy Bielice uchwalając budżet Gminy Bielice zapewniła w nim środki finansowe na realizację zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt w wysokości 12.000 zł., które zostaną wydatkowane w sposób określony w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Wilczyński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Weronika Sierant

HR Manager w firmie Smart MBC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama