reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/113/2016 Rady Gminy Banie

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Banie

Na podstawie art. 20e ust. 3 i 4 oraz art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i poz. 64) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) Rada Gminy Banie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół do klas pierwszych szkoły podstawowej i klas pierwszych gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie oraz liczbę punktów przyznaną danemu kryterium:

1) rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej lub danego gimnazjum - 10 pkt;

2) dziecko rodziców (opiekunów prawnych) zamieszkujących na terenie gminy Banie - 5 pkt;

3) dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) pracuje lub prowadzi gospodarstwo rolne albo prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w obwodzie danej szkoły podstawowej lub danego gimnazjum - 5 pkt.

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1, są odpowiednio:

1) potwierdzenie wydane przez dyrektora szkoły wydane na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły;

2) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata o zamieszkiwaniu na terenie gminy Banie;

3) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata o zatrudnieniu, prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej w obwodzie danej szkoły podstawowej lub danego gimnazjum.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Danuta Zawadzka-Zając


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 20e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2165, z późn. zm.), kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Ponadto z art. 20e ust. 4 wspomnianej wyżej ustawy wynika, iż począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 kryteria, liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia określa organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

W poprzednich latach szkolnych 2014/2015 oraz 2015/2006 kryteria dotyczące przyjęcia uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej gimnazjum zamieszkałych poza obwodem określone były w statutach tych szkół.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama