reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII/103/16 Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2016 roku"

Na podstawie art. 11a ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.856 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2016 roku", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Pawłowski


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/103/16
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt zobowiązuje Radę Miejską do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2016 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację zadań:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, sterylizacje,

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

W roku 2015 do schroniska w Białogardzie z terenu gminy Recz zostało przekazanych 14 bezdomnych psów z tego;

4 psy zostały adoptowane

1 pies został poddany eutanazji / choroba/,

4 psy padły

5 psów nadal przebywa w schronisku

Projekt programu został przekazany został do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii w Choszcznie, dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Recz, a także organizacją, które działają na rzecz ochrony zwierząt.

Projekt programu został przez ww. instytucje zaopiniowany pozytywnie.

W związku czym przyjecie uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KDP Tax

Kancelaria doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama