reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/119/16 Rady Gminy Dygowo

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art.11 ust. 2, art.12 ust.1pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877,z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195), Rada Gminy Dygowo uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI/50/15 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2015 r., poz. 3119) w § 6 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 2 po lit. n) dodaje się lit. o) w brzmieniu:

"o) ustalanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;",

2) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem,

3) po pkt 3 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

"4) zadania wynikające z realizacji porozumień zawartych przez Gminę Dygowo i przekazanych do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dygowie,

5) zadania wynikające z innych przepisów prawa dotyczących zakresu działalności i zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy Dygowo


Artur Wasiewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama