reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XX/138/16 Rady Gminy Kobylanka

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i ust. 2, art. 41 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz na podstawie art. 6j ust.1 pkt.1 oraz ust. 3b i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kobylanka Nr XV/97/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 5230) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 i § 3 otrzymuje następujące brzmienie : "§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 13,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. § 3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 26,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość."

2) § 5 otrzymuje następujące brzmienie: "1.W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1, w wysokości 246 zł za rok kalendarzowy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 3. Ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1, w wysokości 279 zł za rok kalendarzowy, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 4. Stawka opłaty za pojemnik o pojemności 120 litrów wynosi : 1) 20,50 zł jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 2) 23,25 zł jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 r.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Kłos

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama