reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIII/203/16 Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 75.529 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

53.985

801

Oświata i wychowanie

53.985

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4.665

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)

4.665

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

49.320

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)

49.320

Dzienny Dom Senior - WIGOR w Gryfinie

13.320

852

Pomoc społeczna

13.320

85295

Pozostała działalność

13.320

0690

Wpływy z różnych opłat

13.320

Przedszkole Nr 1 w Gryfinie

8.224

801

Oświata i wychowanie

8.224

80104

Przedszkola

8.224

0970

Wpływy z różnych dochodów

8.224

OGÓŁEM

75.529

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 37.510 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

37.510

801

Oświata i wychowanie

37.510

80104

Przedszkola

30.775

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)

30.775

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

6.735

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)

6.735

OGÓŁEM

37.510

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 57.158 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

21.175

801

Oświata i wychowanie

16.475

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

16.475

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

16.475

926

Kultura fizyczna

4.700

92601

Obiekty sportowe

4.700

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4.700

Dzienny Dom Senior - WIGOR w Gryfinie

13.320

852

Pomoc społeczna

13.320

85295

Pozostała działalność

13.320

4300

Zakup usług pozostałych

12.000

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.320

Przedszkole Nr 1 w Gryfinie

8.224

801

Oświata i wychowanie

8.224

80104

Przedszkola

8.224

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

8.224

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie

4.200

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

4.200

85401

Świetlice szkolne

4.200

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.200

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie

2.500

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

2.500

85401

Świetlice szkolne

2.500

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.500

Szkoła Podstawowa w Radziszewie

2.880

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

2.880

85401

Świetlice szkolne

2.880

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.880

Zespół Szkół w Gryfinie

2.600

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

2.600

85401

Świetlice szkolne

2.600

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.600

Zespół Szkół w Chwarstnicy

259

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

259

85401

Świetlice szkolne

259

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

259

Zespół Szkół w Gardnie

2.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

2.000

85401

Świetlice szkolne

2.000

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.000

OGÓŁEM

57.158

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 19.139 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie

4.200

801

Oświata i wychowanie

4.200

80101

Szkoły podstawowe

4.200

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.200

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie

2.500

801

Oświata i wychowanie

2.500

80101

Szkoły podstawowe

2.500

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.500

Szkoła Podstawowa w Radziszewie

2.880

801

Oświata i wychowanie

2.880

80101

Szkoły podstawowe

2.880

4300

Zakup usług pozostałych

1.027

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.853

Zespół Szkół w Gryfinie

2.600

801

Oświata i wychowanie

2.600

80110

Gimnazja

2.600

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.600

Zespół Szkół w Chwarstnicy

259

801

Oświata i wychowanie

259

80101

Szkoły podstawowe

259

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

259

Zespół Szkół w Gardnie

2.000

801

Oświata i wychowanie

2.000

80110

Gimnazja

2.000

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

4.700

750

Administracja publiczna

4.700

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4.700

4300

Zakup usług pozostałych

4.700

OGÓŁEM

19.139

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Namieciński


Uzasadnienie

Dział 852

4.700 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Nowe Czarnowo - wykonanie sceny plenerowej na obiekcie sportowo-rekreacyjnym.

Dział 801, 854

53.985 zł / -37.510 zł / 16.475 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 240/2016 i wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Gryfinie. W związku z otrzymaniem informacji o wysokości dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, dokonuje się stosownych zmian, zwiększając dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola.

8.224 zł - zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 1 w Gryfinie w związku z zawartą umową na sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań na rzecz kształcenia ustawicznego dla 20 pracowników.

4.200 zł - zmian w planie wydatków pomiędzy działami dokonuje się zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie, w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2.500 zł - zmian w planie wydatków pomiędzy działami dokonuje się zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie, w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2.880 zł - zmian w planie wydatków pomiędzy działami dokonuje się zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej w Radziszewie, w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2.600 zł - zmian w planie wydatków pomiędzy działami dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Gryfinie, w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

259 zł - zmian w planie wydatków pomiędzy działami dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Chwarstnicy, w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2.000 zł - zmian w planie wydatków pomiędzy działami dokonuje się zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Gardnie, w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852

13.320 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Dziennego Domu Senior - WIGOR w Gryfinie w celu ujęcia w planie dochodów (odpłatność uczestników dziennego domu za pobyt i wyżywienie) i wydatków dotyczących funkcjonowania jednostki (posiłki dla seniorów, odpis na zfśs, usługi).

Zatwierdziła:

Beata Blejsz

Sprawdziła:

Milena Świeboda

Sporządziła:

Sylwia Skrzyniarz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama