reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/130/16 Rady Powiatu w Goleniowie

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2016 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2016 r

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2016 r. dochody budżetoweo kwotę 82.143zł zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się w budżecie powiatu na 2016 r. dochody budżetowe o kwotę 387.778 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się w budżecie powiatu na 2016 r. wydatki budżetoweo kwotę 25.001zł zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr IX/87/15 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. §3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 5.037.239 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) ze sprzedaży papierów wartościowych - 4.000.000 zł,

2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych - 1.037.239 zł.".

2. Załącznik Nr 3 określający "Przychody i rozchody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2016 r.", otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Kazimierz Ziemba


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/130/16
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 19 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Zwiększenie planowanych kwot dochodów w budżecie Powiatu Goleniowskiego na 2016 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/130/16
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 19 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Zmniejszenie planowanych kwot dochodów w budżecie Powiatu Goleniowskiego na 2016 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/130/16
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 19 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Zwiększenie planowanych kwot wydatków budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2016 rok.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/130/16
Rady Powiatu w Goleniowie
z dnia 19 maja 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2016 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Klaudia Pierzchalska

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama