| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/111/2016 Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446.) Rada Gminy Boleszkowice

uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu gminy Boleszkowice jak w załączniku Nr 1 do uchwały

ws zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy Boleszkowice jak w załączniku Nr 2 do uchwały

ws zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2016 rok.

§ 3. Zmienia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku Nr 3 do uchwały ws zmiany budżetu Gminy na 2016 rok.

§ 4. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku Nr 4 do uchwały ws zmiany budżetu Gminy na 2016 rok.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Strzelczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/111/2016
Rady Gminy Boleszkowice
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/111/2016
Rady Gminy Boleszkowice
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/111/2016
Rady Gminy Boleszkowice
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/111/2016
Rady Gminy Boleszkowice
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

Zwiększa się dochody budżetu gminy Boleszkowice na 2016 r.o kwotę - 1.624.308,02 zł

w tym na:

ROLNICTWO I ŁOWICETWO

- 179.524,02 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych I okres płatniczy;

ADMINISTACJA PUBLICZNA

- 2.441,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresuspraw obywatelskich, dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego;

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 93.160,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku;

POMOC SPOŁECZNA

- 100,00 zł wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodzinywynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

- 1.349.083,00 wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (zmiana klasyfikacji budżetowej);

Zmniejsza się dochody budżetu gminy Boleszkowice na 2016 r. o kwotę - 1.349.083,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

- 1.349.083,00 z ł wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizacę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku - pomoc państwa w wychowaniu dzieci (zmiana klasyfikacji budżetowej);

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok o kwotę - 1.424.522,00zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA -

- 2.279,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 par.4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 41.124,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 80104 par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z uwagi na otrzymaną dotację to przenosimy środki własne a wprowadzamy dotację;

- 32.036,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 80149 w tym: par. 4010 - 26.777,00 zł, par. 4110 - 4.603,00 zł, par.4120 - 656,00 zł;(przeniesienie środków własnych a wprowadzenie dotacji);

POMOC SPOŁECZNA

zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85295 w łącznej kwocie 1.349.083,00 zł tj.

- 1.322.102,00 zł zmniejszenie planu w par. 3110 świadczenia społecz ne

- 16.400,00 zł zmniejszenie planu wydatków w par. 4010 wynagrodzenia

- 2.962,00 zł zmniejszenie planu wydatków w par.4110 składki ZUS;;

- 402,00 zł zmniejszenie planu wydatków w par.4120 składki na Fundusz Pracy

- 3.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków w par.4210 zakup materiałów i wyposażenia

- 1.717,00 zł zmniejszenie planu wydatków w par. 4300 zakup usług pozostałych;

- 2.500,00 zł zmniejszenie planu wydatków w par. 4700 szkolenia i koszty

Zwiększa się wydatki budżetu gminy Boleszkowice na 2016 r. o kwotę - 1.699.747,02 zł

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 1.421,28 zł wprowadzenie planu wydatków w rozdz. 01095 par.4170 wynagrodzenia bezosobowe;

- 2.098,80 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz.01095 par.4210 zakup materiałów i wyposażenia;

- 176.003,94 z ł zwiększenie planu wydatków w rozdz.01095 par.4430 różne opłłaty i składki (wypłata akcyzy);

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 73.160,00 zł zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na drogi (Gudzisz);

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 2.441,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 75011 par.4010 wynagrodzenia osobowe w związku z otrzymaną dotacja;

- 2.239,00 z ł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 75023 par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia;

- 40,00 z ł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 75045 par.4410 podróże służbowe poborowych;

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 20.000,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz.80104 par.2310 dotacje za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza miejscem zamieszkania;

- 41.124,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 80104 par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia w związku z otrzymaną dotacją;

- 26.777,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 80149 par.4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z otrzymaną dotacją ;

- 4.603,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz.80149 par. 4110skłądki na ubezpieczenie społeczne w związku z otrzymaną dotacją;

- 656,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 80149 par. 4120 składki na Fundusz Pracy w związku z otrzymaną dotacją;

POMOC SPOŁECZNA

w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadza się nowe plany na rozdz. 85211 (500+) w łącznej kwocie - 1.349.083,00 zł w tym:

- 1.322.102,00 zł dotacjawprowadzenie planu na wydatki w par. 3110 świadczenia społeczne;

- 16.400,00 zł dotacja na wynagrodzenia osobowe pracowników par.4010

- 2.962,00 zł dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne par.4110 ;

- 402,00 zł dotacja na opłacenie składek na Fundusz Pracy w par. 4120;

- 3.000,00 zł zwiększenie planu wydatków w par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia;

- 1.717,00 zł zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w par.4300;

- 2.500,0 0 zł zwiększenia planu wydatków na szkolenia pracowników w par. 4700.

oraz

- 100,00 zł wprowadzenie planu w rozdz. 85295 par. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z realizacją zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Zuzmak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »