reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/130/2016 Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się obowiązek, uiszczenia opłaty przez właściciela nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie, bez wezwania w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, za wyjątkiem ust. 2.

2. Ryczałtowa opłata roczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez właściciela nieruchomości od domku letniskowego oraz innej nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowej, wykorzystywanej jedynie przez część roku, bez wezwania do dnia 15 sierpnia każdego roku, za bieżący rok kalendarzowy.

3. Opłatę uiszcza właściciel nieruchomości gotówką w kasie banku mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie, przelewem na rachunek bankowy Gminy Węgorzyno lub za pośrednictwem inkasenta wyznaczonego odrębną uchwałą, z dopiskiem "opłata śmieciowa".

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/203/2012 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2, poz. 2225, z 2014 r., poz. 2874, z 2015 r., poz. 2283).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 lipca 2016 r. i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Mazuro

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama