reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/100/2016 Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 9 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych bieżących na ogólną kwotę 112.724,00 zł następująco:

1) ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW:

- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 - Subwencja ogólna z budżetu państwa - 112.724,00 zł

2) ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, § 4210 - Zakup materiałów - 70.400,00 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja, § 4210 - Zakup materiałów - 42.324,00 zł

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych bieżących na ogólną kwotę 5.143,00 zł następująco:

1) ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW:

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 5.143,00 zł

2) ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW:

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4300 - Zakup usług pozostałych - 5.143,00 zł

§ 3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych bieżących na ogólną kwotę 30.000,00 zł następująco:

1) ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW:

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami, § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 30.000,00 zł

2) ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW:

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami, § 4300 - Zakup usług pozostałych - ,, usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchań etap VI '' - 30.000,00 zł

§ 4. Dokonać przesunięć w planie dochodów budżetu gminy w zakresie zadań własnych - bieżących na ogólną kwotę 5.000,00 zł następująco:

1) ZMNIEJSZYĆ PLAN DOCHODÓW:

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż gminna (miejska), § 0570 -Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych - 2.700,00 zł

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż gminna (miejska), § 0690 - Wpływy z różnych opłat - 2.100,00 zł

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż gminna (miejska), § 0970 - Wpływy z różnych dochodów 200,00 zł

1) ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW:

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 5.000,00 zł

§ 5. Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych bieżących na ogólną kwotę 12.200,00 zł następująco:

1) ZMNIEJSZYĆ PLAN WYDATKÓW:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.200,00 zł

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne,§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.000,00 zł

2) ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.800,00 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.400,00 zł

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kurant

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EurActiv.pl

Portal informacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama