reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Białym Borze

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016.446.) oraz art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250). Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą składa właściciel nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Białym Borze w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6 m
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2016 r. poz. 250).

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1, można składać w Urzędzie Miejskim w Białym Borze:

1) osobiście lub drogą pocztową,

2) za pomocą poczty elektronicznej na adres mailto:gmina@bialybor.com.pl- podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym (podpisem kwalifikowanym) w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.),

3) poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePAUP) - podpisane profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanych (podpisem kwalifikowanym) w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.).

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLV/315/2014 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 czerwca 2014r.,
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Wanda Król


Załącznik do Uchwały Nr XVII/133/2016
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Łabędź

ekspertka BCC ds. prawa pracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców oraz własności intelektualnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama