reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/134/ 2016 Rady Miejskiej w Białym Borze

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6c ust. 2, art.6j ust.1 pkt 1, ust. 3, ust. 3b, ust. 3c, art. 6k ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250). Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały.

2. W przypadku nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty, ustalonej w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały. Opróżnienie pojemników odbywa się po uprzednim zgłoszeniu w Urzędzie Miejskim w Białym Borze zamiaru wywozu odpadów komunalnych.

3. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Roczna ryczałtowa stawka opłaty stanowi iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tych nieruchomościach na obszarze gminy Biały Bór, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik:

a) Średnią roczną ilość odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa w ust. 3, ustala się na 3 pojemniki o pojemności 120 litrów,

b) Stawka opłaty za pojemnik, o którym mowa w § 1. ust. 3 lit. a), wynosi:

- jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 20 zł,

- jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 32,00 zł.
wysokość opłaty określa § 2 ust. 3 niniejszej uchwały. Opróżnienie pojemników odbywa się
po uprzednim zgłoszeniu w Urzędzie Miejskim w Białym Borze zamiaru wywozu odpadów komunalnych, w okresie od maja do września.

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy wynosi:

- jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 10 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

- jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 16 zł miesięcznie
od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

2. Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynosi:

a) Pojemność pojemnika na odpady w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (stawka za 1 pojemnik):

- stawka za pojemnik 120 l-20 zł

- stawka za pojemnik 240 l-40 zł

- stawka za pojemnik 1100 l-180 zł

b) W przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny (stawka za
1 pojemnik):

- stawka za pojemnik 120 l-32 zł

- stawka za pojemnik 240 l-64 zł

- stawka za pojemnik 1100 l-288 zł

3. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w § 1 ust. 3, w wysokości:

- jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny-60,00 zł za rok,

- jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny-96,00 zł za rok.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLV/324/2014 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Wanda Król

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Papliński

Analityk ds. projektów konsultingowych w PKF Consult

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama