reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/137/2016 Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.,poz. 446), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz. 938 i poz.1646; Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, Dz. U. z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, Dz.U. z 2016r. poz. 195),Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016r. o kwotę 26 362,00 zł

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2016r. o kwotę 84 376,95 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016r. o kwotę 94 354,00 zł

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2016r. o kwotę 73 004,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 17 620 273,37 zł

w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie 3 748 350,85 zł

b) wydatkami w kwocie 17 960 556,80 zł

w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie 3 748 350,85 zł

c) przychodami w kwocie 979 364,95 zł

d) rozchodami w kwocie 639 081,52 zł

e) ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 340 283,43 zł,

który zostanie pokryty z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 260 918,48 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 79 364,95 zł.

§ 4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na rok 2016 określający ,,Przychody i rozchody budżetu Gminy Tuczno w 2016r." otrzymuje treść, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/124/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na rok 2016 określający ,,Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Tuczno w 2016r."otrzymuje treść, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2016 określający ,, Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Tuczno na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2016r." otrzymuje treść, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść §11 Uchwały Nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2016 zmienionego Uchwałą Nr XVI/99/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016r. oraz Uchwałą Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016r. w zakresie pkt 2) tego paragrafu, który otrzymuje następujące brzmienie:

,, §11 pkt 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 340 283,43 zł".

Pozostałe punkty §11 pozostają bez zmian.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet 2016r. oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Tucznie


mgr inż. Dorota Rogala


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/137/2016
Rady Miejskiej w Tucznie
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Zał nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016
Rady Miejskiej w Tucznie
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

zał nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/137/2016
Rady Miejskiej w Tucznie
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3 przychody rozchody


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/137/2016
Rady Miejskiej w Tucznie
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik 4 f. sołecki


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/137/2016
Rady Miejskiej w Tucznie
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FSG Podatki Sp. z o.o.

FSG Podatki Sp. z o.o. stanowi część grupy FSG, specjalizując się w świadczeniu kompleksowych usług doradztwa podatkowego. Misją naszej firmy jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama