reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/223/2016 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju

z dnia 29 czerwca 2016 r.

zmieniająca budżet gminy na rok 2016

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 211 oraz 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 34.534,30 zł, co przedstawia załącznik do Uchwały.

§ 2. Po dokonanej zmianie budżet gminy na 2016 rok wynosi:

1. dochody budżetu ogółem 58.121.462,01 zł ,w tym

a) dochody bieżące - 57.529.792,01 zł;

b) dochody majątkowe - 591.670,00 zł.

2. wydatki budżetu ogółem 58.975.685,16 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 56.675.885,16 zł;

b) wydatki majątkowe - 2.299.800,00 zł.

§ 3. Plan finansowy zadań zleconych przez administrację państwową wynosi 13.164.722,71 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Połczyna-Zdroju.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Podpora


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/223/2016
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zwiększenie dochodów w budżecie w 2016 roku

[w zł]

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

(+)

1.

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

8 560,30

80101

Szkoły Podstawowe

8 560,30

0970

-wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z tytułu awarii wodociągowej w PSzP Bolkowo)

8 560,30

2.

852

POMOC SPOŁECZNA

25 974,00

85203

Ośrodki Wsparcia

23 940,00

2010

-dotacje na zadania zlecone bieżące

23 940,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

2 034,00

2010

-dotacje na zadania zlecone bieżące

2 034,00

Razem

34 534,30

Zwiększenie wydatków w budżecie 2016 roku

[w zł]

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

(+)

1.

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

8 560,30

80101

Szkoły Podstawowe

8 560,30

4270

-zakup usług remontowych (PSzP w Bolkowie)

8 560,30

2.

852

POMOC SPOŁECZNA

25 974,00

85203

Ośrodki Wsparcia

23 940,00

4010

-wynagrodzenia osobowe

20 000,00

4210

-zakup materiałów i wyposażenia

3 940,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

2 034,00

3110

-świadczenia społeczne

2 034,00

Razem

34 534,30


[1]) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Rosińska Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama