reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXV/193/2016 Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy - Miasto Darłowo na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 310.310,00 zł oraz zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 610.966,00 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 300.656,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.

§ 3. Zastępuje się załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/150/2016 z dnia 30.03.2016r. załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Dochodami ogółem 59.765.931,70 zł
z tego:

- na realizację zadań własnych 52.414.509,16 zł
w tym: dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń 600.000,00

- na realizację zadań zleconych z zakresu 7.351.422,54 zł administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

2. Wydatkami ogółem 61.385.841,70 zł
z tego:

- na realizację zadań własnych 54.034.419,16 zł
w tym: na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii 733.039,37 zł na realizację zadań z zakresu administracji 7.351.422,54 zł rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych wydatki majątkowe stanowią kwotę7.780.665,77 zł.

4. Budżet gminy - Miasto Darłowo na rok 2016 zamyka się deficytem w kwocie 1.619.910,00 zł,
który pokryty będzie wolnymi środkami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Darłowie


Czesław Woźniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/193/2016
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/193/2016
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/193/2016
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/193/2016
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 310.300,00zł w związku z upływem terminu realizacji wydatków niewygasających z końcem 2015r. i przeznacza je na kontynuację tych zadań w 2016 roku, tj:"Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Tynieckiego oraz przebudowy ul. Tynieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203" i zadanie "Opracowanie dokumentacji technicznej budowy promenady spacerowej".

Przenosi się kwotę 45.000,00zł z rozdz.85215 do rozdz.60041 z przeznaczeniem na utrzymanie basenu rybackiego. Przenosi się 20.000,00zł z rozdz.71035 do rozdz.90015 na usługi remontowe oświetlenia. Zwiększa się dotację podmiotową dla Darłowskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Przenosi się kwotę 100.000,00 zł z promocji miasta na dotację dla Darłowskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na imprezy. Przenosi się kwotę 1.152,00 zł dotyczącą kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Przenosi się kwotę 67.464,00 zł z budowy ulic na zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego. W związku z trwającym postępowaniem przetargowym dotyczącym krainy zabaw przedszkolaka i zakątka rodzinnego osiedla Bema zmienia się budżety tych zadań zgodnie ze złożonymi ofertami.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama