reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XX/213/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 13.515,00 zł,
w tym dochody bieżące o kwotę 13.515,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.133.744,00 zł,
w tym dochody majątkowe o kwotę 1.133.744,00 zł.

3. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 229.384.332,63 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 220.569.278,63 zł,

2) dochody majątkowe - 8.815.054,00 zł.

§ 2. 1 Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.597.113,00 zł,
w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 164.915,00 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 1.432.198,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.043.357,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę 296.710,00 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 1.746.647,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 230.289.172,63 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 216.871.564,63 zł,

2) wydatki majątkowe - 13.417.608,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 673.985,00 zł, tj. z kwoty 230.855,00 zł do kwoty 904.840,00 zł.

2. Zwiększony deficyt o kwotę 673.985,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 673.985,00 zł, tj. z kwoty 3.830.855,00 zł do kwoty 4.504.840,00 zł.

2. Zmiany w zakresie przychodów określone w ust.1 przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

1) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Stargard w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

2) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Ignasiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/213/2016
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/213/2016
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/213/2016
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/213/2016
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/213/2016
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama