reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/115/2016 Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości mieszanych, położonych na terenie Gminy Wierzchowo, zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości za jeden miesiąc kalendarzowy, w terminach:

1) za styczeń do 15 stycznia danego roku,

2) za luty do 15 lutego danego roku,

3) za marzec do 15 marca danego roku,

4) za kwiecień do 15 kwietnia danego roku,

5) za maj do 15 maja danego roku,

6) za czerwiec do 15 czerwca danego roku,

7) za lipiec do 15 lipca danego roku,

8) za sierpień do 15 sierpnia danego roku,

9) za wrzesień do 15 września danego roku,

10) za październik do 15 października danego roku,

11) za listopad do 15 listopada danego roku,

12) za grudzień do 15 grudnia danego roku.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry.

§ 2. 1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania, przelewem lub gotówką, na przydzielony przez gminę indywidualny numer rachunku bankowego, otrzymany po złożeniu pierwszej deklaracji lub wydaniu decyzji określającej wysokość opłaty.

2. Miesięczna wysokość opłaty ustalana jest na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub decyzji określającej wysokość tej opłaty.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/207/2013 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 971).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Kaczorkiewicz


Uzasadnienie

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Wierzchowo w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego zobowiązana jest określić termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana podjętej uchwały Nr XXVIII/207/2013 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 971) spowodowana jest nowelizacją w lutym 2015 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą akty prawa miejscowego wydane przed 2015 r. tracą moc.

Zgodnie z powyższym, zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały.

Sporządziła: Kornelia Szadzewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama