reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446.) Rada Gminy Boleszkowice

uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu gminy Boleszkowice jak w załączniku Nr 1 do uchwały

ws zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy Boleszkowice jak w załączniku Nr 2 do uchwały

ws zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2016 rok.

§ 3. Zmienia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku Nr 3 do uchwały ws zmiany budżetu Gminy na 2016 rok.

§ 4. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku Nr 4 do uchwały ws zmiany budżetu Gminy na 2016 rok.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący rady Gminy


Ryszard Stoparek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/116/2016
Rady Gminy Boleszkowice
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/116/2016
Rady Gminy Boleszkowice
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/116/2016
Rady Gminy Boleszkowice
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/116/2016
Rady Gminy Boleszkowice
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetu gminy Boleszkowice na 2016 r.o kwotę - 28.256,30 zł

w tym na:

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 9.374,30 zł wpływ dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne bądź materiałyćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych do szkoły podstawowej;

- 10.949,66 zł wpływ dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne bądź materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałówedukacyjnych do gimnazjum;

- 4.512,34 zł wpływ dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne bądź materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.

POMOC SPOŁECZNA

- 3.420,00 zł wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok o kwotę - 28.208,76 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 1.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 par.4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- 1.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków w par.4430 różne opłaty i składki;

- 10.200,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz.75023 par.4210 zakupy;

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- 4.350,00 zł zmniejszenie planu wydatków par. 4300 zakup usług pozostałych;

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 250,00 zł zmniejsza się plan wydatków w rozdz.80101 par. 4120 składki na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej;

-250,00 zł zmniejsza się plan wydatków w rozdz.80110 par.4120 składki na Fundusz Pracy w Gimnazjum;

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 590,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz.92109 par.4210 zakupy fundusz sołecki Boleszkowice;

- 450,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 92109 par.4210 zakupy fundusz sołecki Wysoka;

- 1.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz.92109 par.4300 usługi fundusz sołecki Chwarszczany;

- 5.218,76 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 92109 par.4300 usługi fundusz sołecki Kaleńsko;

- 1.740, 00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz.92109 par.4300 usługi fundusz sołecki Namyślin;

- 2.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz.92109 par.4300 usługi fundusz sołecki Reczyce

- 160,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz.92195 par.4300 fundusz sołecki Porzecze;

Zwiększa się wydatki budżetu gminy Boleszkowice na 2016 r. o kwotę - 56.465,06 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 10.200,00 zł zwiększa się plan wydatków w rozdz.60016 par. 4270 remonty dróg gminnych;

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

-2.000,00 zł zwiększa się plan wydatków w rozdz.75023 par. 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- 1.200,00 zł zwiększenia planu wydatków w rozdz.75412 par.4110 składki na ubezpieczenie społeczne strażaków;

- 590,00 zł zwiększenie planu wydatków na zakup wiaty do straży z funduszu sołeckiego Boleszkowice;

- 1.000,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz.75412 par.4280 zakup usług zdrowotnych;

- 2.150,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz.75412 par.4270 Zakup usług remontowych;

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 9.374,30 zł wprowadzenie planu wydatków w rozdz.80101 par.4240 Szkoły Podstawowe z przeznaczeniem na zakup podręczników z dotacji;

-10.949,66zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 80110 par. 4240 zakup pomocy dydaktycznych, książek z dotacji;

- 4.512,34 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 80150 par.4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek z dotacji;

- 250,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz.80101 par.3240 stypendia;

- 250,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz.80110 par.3240 stypendia;

POMOC SPOŁECZNA

- 3.420,00 zł dotacja wprowadzenie planu na wydatki w rozdz.85213 par. 4130 opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne z funduszu alimentacyjnego;

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 160,00 zł wprowadzenie planu na wydatki w rozdz.90095 Pozostała działalność par.4210 zakupy dokonane przez fundusz sołecki Porzecze;

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

-1.000,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz.92109 par.4210 zakupy fundusz sołecki Chwarszczany;

- 5.218,76 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz.92109 par. 4210 zakupy fundusz sołecki Kaleńsko;

- 1.740,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz.92109 par.4210 zakupy fundusz sołecki Namyślin;

- 2.000,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz.92109 par.4210 zakupy fundusz sołecki Reczyce;

- 450,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 92109 ar.4300 usługi fundusz sołecki Wysoka.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama