reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/95/16 Rady Gminy Rymań

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U.z 2016r., poz. 446), art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2016r., poz. 250) Rada Gminy Rymań uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy wraz z unieszkodliwieniem w wysokości 110,00 zł za m3.

2. Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stosuje się stawki określone w ust. 1 podwyższone o 30%.

§ 2. Określa się górne stawki opłat za wywóz z terenu Gminy Rymań nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do punktu zlewnego w wysokości 80,00 zł za m3.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr V/30/11 Rady Gminy Rymań z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia górnej granicy stawki opłat za usługi podmiotów posiadających zezwolenie w zakresie usuwania odpadów komunalnych /Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 06.04.2011r. Nr 41, poz.722/.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rymań.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Ekiert


Uzasadnienie

Stosownie do art.6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz.U. z 2016r., poz.250) Rada Gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez:

- właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy;

- właścicieli nieruchomości, za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Proponowane stawki będą stanowić podstawę do naliczenia opłaty wobec osób, które nie zawarły umowy na korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Art.6 ust.4 powołanej ustawy stanowi, że Rada Gminy określając stawki opłat, stosuje wyższe stawki, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Podwyższając górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, gmina promuje selektywną zbiórkę odpadów.

Górne stawki opłat określone w przedmiotowej uchwale są stawkami maksymalnymi, jakie mogą być stosowane przez firmy świadczące usługi na terenie Gminy Rymań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych.

Rada Gminy Rymań objęła nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dlatego zasadnym jest podjęcie uchwały, która obejmować będzie w części dotyczącej odpadów komunalnych stałych właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest uzasadniona również z powodu dostosowania opłat do aktualnych cen rynkowych.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Ekiert

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Lech

prawnik, aplikant rzecznikowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama