reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/118/2016 Rady Gminy Krzęcin

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 12.633,75 zł w tym:

1. na zadania własne 12.633,75 zł z tego: - Dział 700 rozdział 70005 § 0750 203,75 zł wpływ środków tytułem dzierżawy stoiska na zorganizowanej imprezie cyklicznej pod hasłem. "Krzęcińskie Święto Wiatraka w Rytmach Disco Polo". - Dział 801 rozdział 80110 § 0870 500,00 zł wpływ środków tytułem złomowania samochodu osobowego marki Daewoo Nexia. - Dział 852 rozdział 85203 § 0960 2.900,00 zł wpływ środków tytułem otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej od sponsorów na zorganizowanie VIII Turnieju Sportowego Osób Niepełnosprawnych pod hasłem "Krok Bliżej Paraolimpiady" w dniu 09 czerwca 2016 r. - Dział 852 rozdział 85219 § 0870 380,00 zł wpływ środków tytułem złomowania samochodu osobowego marki Suzuki Swift. - Dział 921 rozdział 92109 § 0960 8.650.00 zł wpływ środków tytułem otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej od sponsorów na zorganizowanie imprezy cyklicznej pod hasłem. "Krzęcińskie Święto Wiatraka w Rytmach Disco Polo".

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków gminy o kwotę 178.121,62 zł w tym:

1. na zadania własne 178.121,62 zł z tego: - Dział 600 rozdział 60016 § 4270 10.427,88 zł zmiana klasyfikacji budżetowej realizowanego przedsięwzięcia "Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Słonice" - I etap (wykonanie projektu budowlanego) w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 (z usług remontowych na inwestycje). - Dział 600 rozdział 60016 § 6050 142.640,12 zł przesunięcie środków z "Budowy chodników w m. Nowy Klukom" (24.600,00 zł) i z "Modernizacji drogi gminnej nr 680009Z do m. Sobieradza" (118.040,12 zł) na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Słonice"- wykonanie projektu budowlanego (9.572,12 zł) i "Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową chodników ulicy Pocztowej w Krzęcinie" - opracowanie projektu budowlanego (35.000,00 zł) oraz "Zagospodarowanie terenów nad jeziorem Krzęcińskim poprzez budowę ścieżki rowerowej wraz z ciągiem spacerowym oraz zagospodarowanie terenu przy estradzie"- opracowanie projektu budowlanego (30.000,00 zł), zakup samochodu (5.500,00 zł) oraz inne wydatki (62.568,00 zł). - Dział 921 rozdział 92109 § 4210 5.000,00 zł przesunięcie środków na inny paragraf w rozdziale "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", tj. na dotacje z budżetu Gminy dla GCK na zorganizowanie imprezy cyklicznej pod hasłem "Krzęcińskie Święto Wiatraka w Rytmach Disco Polo". - Dział 926 rozdział 92695 § 4270 20.053,62 zł zmiana klasyfikacji budżetowej realizowanego przedsięwzięcia "Wykonanie placu zabaw w Żeńsku" w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 (z usług remontowych na inwestycje).

§ 3. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 190.755,37 zł w tym:

1. na zadania własne 190.755,37 zł z tego: - Dział 600 rozdział 60016 § 6050 10.427,88 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Słonice"- I etap (wykonanie projektu budowlanego) w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016. - Dział 600 rozdział 60016 58.390,12 zł § 4270 11.562,00 zł § 6050 44.572,12 zł § 6060 2.256,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z drogami publicznymi gminnymi, tj. na odtworzenie drogi dojazdowej do kąpieliska w Żeńsku (11.562,00 zł), na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Słonice"- I etap- wykonanie projektu budowlanego (9.572,12 zł), "Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową chodników ulicy Pocztowej w Krzęcinie" (35.000,00 zł) oraz zakup działki, leżącej w pasie drogi gminnej (ul. Jeziorna w Krzęcinie) od osoby fizycznej (2.256,00 zł). - Dział 750 rozdział 75023 § 4210 17.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (na skutek przeprowadzonego audytu przez firmę MICROSOFT jesteśmy zobowiązani do dokonania zakupu licencji MICROSOFT OPEN na programy komputerowe, zainstalowane w komputerach, będących na stanowiskach pracy w Urzędzie). - Dział 754 rozdział 75412 § 3030 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych). - Dział 801 rozdział 80104 9.350,00 zł § 2900 3.776,00 zł § 4330 5.574,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego (trzech uczniów będący mieszkańcami Gminy Krzęcin uczęszczają do przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Choszczno i Bierzwnik). Obowiązek refundowania kosztów wychowania przedszkolnego między gminami wynika wprost z art. 79a ustawy o systemie oświaty. - Dział 801 rozdział 80110 § 4260 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gimnazjum. - Dział 852 rozdział 85203 2.900,00 zł § 4210 1.100,00 zł § 4220 1.800,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie VIII Turnieju Sportowego Osób Niepełnosprawnych pod hasłem "Krok Bliżej Paraolimpiady" w dniu 09 czerwca 2016 r. - Dział 852 rozdział 85219 5.880,00 zł § 4430 380,00 zł § 6060 5.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem, rejestracją i ubezpieczeniem samochodu osobowego na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (m.in. wyjazdy w teren pracowników socjalnych, celem przeprowadzenia wywiadów, odwiedziny asystenta rodziny u podległych mu rodzin i opiekunek środowiskowych w celu świadczenia usług specjalistycznych, itp.). - Dział 921 rozdział 92109 28.453,75 zł § 2480 14.600,00 zł § 2800 13.853,75 zł z przeznaczeniem na dotacje z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury -Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie na dotację podmiotową (14.600,00 zł) i celową (zorganizowanie imprezy cyklicznej pod hasłem "Krzęcińskie Święto Wiatraka w Rytmach Disco Polo"- 13.853,75 zł). - Dział 926 rozdział 92601 § 4210 4.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych, w tym: zakup zraszaczy niezbędnych do nawadniania płyty stadionu piłkarskiego w Krzęcinie. - Dział 926 rozdział 92695 § 6050 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenów nad jeziorem Krzęcińskim poprzez budowę ścieżki rowerowej wraz z ciągiem spacerowym oraz zagospodarowanie terenu przy estradzie". - Dział 926 rozdział 92695 § 6050 20.053,62 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia (wykonanie placu zabaw w Żeńsku) w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Krzęcinie


Artur Konopelski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama