reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXV/194/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015, poz. 1515, poz. 1890), na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2016 rok,
w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 569.784,63 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 155.781,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2016 rok,
w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.206.801,23 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 191.690,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości 65.577.421,52 zł, w tym:

1) dochody bieżące- 62.408.066,77 zł,

2) dochody majątkowe- 3.169.354,75 zł,

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżet gminy Drawsko Pomorskie w wysokości 68.450.347,12 zł, w tym:

1) wydatki bieżące- 59.441.259,37 zł,

2) wydatki majątkowe- 9.009.087,75 zł.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie- 2.872.925,60zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów- 1.200.000,00 zł,

2) wolnych środków- 1.672.925,60 zł.

§ 6. W Uchwale Nr XIX/147/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 3 - Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2016 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2016r., otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2016 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

4) załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

5) załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane
z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7
do niniejszej uchwały,

6) załącznik Nr 9 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2016 roku; otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

7) załącznik Nr 10 - Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem
i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku; otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,

9) załącznik Nr 14 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim


Ireneusz Gendek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/194/2016
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2016 -
ZMIANA


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/194/2016
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2016 -
ZMIANA


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/194/2016
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2016 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/194/2016
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w
2016r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/194/2016
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2016 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/194/2016
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
odrębnymi ustawami w 2016r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/194/2016
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/194/2016
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2016 roku


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/194/2016
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik9.pdf

PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM I
WYDATKOWANIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA
2016 ROK


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/194/2016
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik10.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXV/194/2016
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik11.pdf

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama