reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 96/XIX/16 Rady Gminy Siemyśl

z dnia 28 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[1])) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 72/XIII/15 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2016 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 333 i 2286) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki inwestycyjne w 2016 r. w wysokości 955.350,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.";

2) załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Jacek Pliszka


Załącznik do Uchwały Nr 96/XIX/16
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Zadania inwestycyjne w 2016 r.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama