reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/114/2016 Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć Wójtowi Gminy Wierzchowo w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nową deklarację należy złożyć do Wójtowi Gminy Wierzchowo w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/209/2013 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 1006).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Kaczorkiewicz


Załącznik do Uchwały Nr XXI/114/2016
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Wierzchowo w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego zobowiązana jest określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Zmiana podjętej uchwały Nr XXVIII/209/2013 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 1006) spowodowana jest nowelizacją w lutym 2015 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą akty prawa miejscowego wydane przed 2015 r. tracą moc.

Zgodnie z powyższym, zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały.

Sporządziła: Kornelia Szadzewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama