reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIII/174/2016 Rady Powiatu w Szczecinku

z dnia 29 czerwca 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt. 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130 poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/118/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016, zmienionej Uchwałami Nr XVIII/143/2016 z dnia 23 lutego 2016 r., Nr XIX/149/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr XX/155/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. i Nr XXII/168/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 rok o kwotę 656.387,55 zł oraz wprowadza się przesunięcia między paragrafami, rozdziałami i działami budżetu

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 rok, o kwotę 656.387,55

- zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. 1. Budżet Powiatu Szczecineckiego na 2016 r. po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

1) dochodów kwotą97.860.491,06 zł,

2) wydatków kwotą98.887.429,06 zł.

2. Planowany deficyt w kwocie 1.026.938,00 zł zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany do limitu wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, określonego w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XVI/118/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016, w następujących przedsięwzięciach:

I - Budowa infrastruktury drogowej:

1) zwiększa się wartość zadania pn.: "Przebudowa obiektu inżynieryjskiego JNI 01007357 w ciągu drogi powiatowej nr 1284Z wraz z drogą dojazdową"o kwotę 575.951,00 zł tj. do wysokości 2.275.951,00 zł

Żródła finansowania zadania:

- środki z FOGR415.757,00 zł

- inne środki (dotacja z gm. Szczecinek)200.000,00 zł

- środki z rezerwy subwencji ogólnej1.660.194,00 zł

II - Budowa i przebudowa obiektów sportowych:

1) zwiększa się wartość zadania pn.: "Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku"o kwotę 25.000,00 zł tj. do wysokości 2.425.000,00 zł

Żródła finansowania zadania:

- środki JST225.000,00 zł

- kredyt bankowy1.000.000,00 zł

- inne środki (FRKF)1.200.000,00 zł

2. Limit wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, po zmianach - stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego W Szczecinku.

Przewodnicząca Rady


Dorota Chrzanowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/174/2016
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO W 2016 ROKU


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/174/2016
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO W 2016 ROKU


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/174/2016
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

LIMIT WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH


Uzasadnienie

Po stronie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 r. wprowadzono następujące zmiany:

1) w dziale 600, rozdziale 60014 zwiększono planowane dochody o kwotę 440.333,85 zł, w tym z tytułu:

a) przyznanego odszkodowania dla Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie 5.241,10 zł,

b) przyznanych środków z FOGR do kwoty 415.757,00 zł na przebudowę obiektu inżynieryjskiego JNI 01007357 w ciągu drogi powiatowej nr 1284Z - umowa z Województwem Zachodniopomorskim nr 31/WRiR-I/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r.,

c) otrzymania kary umownej za projekt na drogę nr 1284Z w kwocie 4.335,75 zł,

d) przesunięcia kwoty dochodów z rozdziału 75618 w wysokości 15.000,00 zł

- oraz zmniejszono planowane dochody o kwotę 1.500.000,00 zł w § 6290, które pierwotnie zaplanowano na przebudowę obiektu inżynieryjskiego JNI 01007357 w ciągu drogi powiatowej nr 1284Z;

2) z działu 756, rozdzialu 75618 przesunięto planowane dochody w wysokości 15.000,00 zł do rozdziału 60014;

3) w dziale 758, rozdziale 75802 zwiększono planowane dochody o kwotę 1.660.194,00 zł w związku z przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie przebudowy obiektu inżynieryjskiego JNI 01007357 w ciągu drogi powiatowej nr 1284Z;

4) w dziale 801 rozdziale 80195 wprowadzono dochody w kwocie 59.109,70 zł z tytułu otrzymanej refundacji wydatków na projekt "POWERVET ";

5) w dziale 852, 85218 zwiększono dochody o kwotę 6.750,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania Festiwalu Filmowego "Integracja Ty i Ja " od:

a) firmy Kronospan Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek w wysokości 6.000,00 zł,

b) Fundacji im. Stanisława Karłowskiego, Juchowo 54A w wysokości 500,00 zł,

c) Biura rachunkowego ELA Elżbieta Sychla ul. Armii Krajowej 69, 78-400 Szczecinek w wysokości 250,00 zł;

6) w dziale 852, rozdziale 85278 zwiększono dochody o kwotę 5.000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od Fundacji ENERGA z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 472 z przeznaczeniem na odbudowę spalonego mieszkania rodziny państwa Białoch z Trzesieki.

Po stronie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 rok wprowadzono następujące zmiany:

1) w dziale 600 rozdziale 60014 zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 5.241,10 zł z tytułu otrzymanego przez Powiatowy Zarząd Dróg odszkodowania oraz zwiększono o kwotę 575.951,00 zł wydatki inwestycyjne na przebudowę obiektu inżynieryjskiego JNI 01007357 w ciągu drogi powiatowej nr 1284Z;

2) w dziale 851, rozdziale 85111 zwiększono planowane wydatki Starostwa o kwotę 12.560,00 zł za nadzór inwestorski;

3) w dziale 852, rozdziale 85218 zwiększono wydatki bieżące PCPR o kwotę 6.750,00 zł z przeznaczeniem na realizację Festiwalu Filmowego "Integracja Ty i Ja ";

4) w dziale 852, rozdziale 85278 wprowadzono wydatek w kwocie 5.000,00 zł na pomoc finansową dla Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na odbudowę spalonego mieszkania rodziny państwa Białoch z Trzesieki;

5) w dziale 854, rozdziale 85495 zwiększono wydatki bieżące Starostwa związane z oświatą o kwotę 25.885,45 zł;

6) w dziale 926, rozdziale 92601 zwiększono o kwotę 25.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: "Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku".

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama