reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXV/260/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6k ust. 1 i 3 i art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) tj. od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, w wysokości 9,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, w wysokości 18,00 zł od każdego mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. 1. Ustala się na nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stawki opłat za pojemniki z odpadami komunalnymi:

1) 120 l - w wysokości 12,00 zł,

2) 240 l - w wysokości 25,00 zł,

3) 1100 l - w wysokości 76,00 zł

- w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Ustala się na nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne podwyższone stawki opłat za pojemniki z odpadami komunalnymi:

1) 120 l - w wysokości 25,00 zł,

2) 240 l - w wysokości 50,00 zł,

3) 1100 l - w wysokości 152,00 zł

- w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

3. Stawki opłat, o których mowa w ust.1 i 2, są stawkami za jednokrotny wywóz pojemnika.

4. Ustala się na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 74,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

5. Ustala się na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku podwyższoną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości 148,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 4. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 ust.1.

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 3 ust.1.

4. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z części niezamieszkałych w nieruchomościach mieszanych, na których powstają odpady komunalne, stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 3 ust.1.

5. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

6. Roczna ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku stanowić będzie iloczyn ilości domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, oraz stawki opłaty określonej w § 3 ust.4.

7. Roczna ryczałtowa opłata, ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

8. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 2, 5 i 7, określa odrębna uchwała.

9. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 ust.2.

10. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 3 ust.2.

11. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z części niezamieszkałych w nieruchomościach mieszanych, na których powstają odpady komunalne, stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 3 ust.2.

12. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku stanowić będzie iloczyn ilości domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz stawki opłaty określonej w § 3 ust.5.

§ 5. Tracą moc:

1) uchwała Nr XXVII/331/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 3700);

2) uchwała Nr V/48/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015 r. poz. 658).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Dariusz Czerniawski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama