reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXV/262/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nową deklaracje należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

3. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości może złożyć drogą elektroniczną w formie zgodnej z formatami danych, określonymi w przepisach wydanych na podstawie art.18 pkt 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.), a w szczególności Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U z 2015 r. poz.971).

4. Przesyłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami za pomocą środków komunikacji elektronicznej może nastąpić poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXII/411/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015 r. poz. 3695).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Dariusz Czerniawski


Załącznik do Uchwały Nr XXV/262/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama