reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/178/16 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest bez wezwania miesięcznie - z góry do 15 dnia miesiąca za każdy miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkał pierwszy mieszkaniec lub powstały odpady komunalne, uiszcza się
z dołu do 15 dnia następnego miesiąca.

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc, w którym nastąpiło zwiększenie należnej opłaty, uiszcza się w terminie określonym w ust. 1 w dotychczasowej wysokości, a różnicę pomiędzy zwiększoną wysokością opłaty a dotychczasową opłatą - do 15 dnia następnego miesiąca.

4. Wysokość stawek opłat, określa odrębna uchwała.

§ 2. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w punktach obsługi kasowej, u inkasenta lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Tychowo.

2. Numer rachunku bankowego, którym mowa w ust. 1 zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/203/13 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia
24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tychowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Paweł Kowalski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama