reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIII/273/16 Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Wolin o kwotę

56 701,00 zł

z tego:

1) na zadania własne:

56 701,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

w § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł

4 800,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

w § 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

33 150,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

18 751,00 zł

w tym:

w § 0830 - Wpływy z usług

18 732,00 zł

w § 2360 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

19,00 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Wolin o kwotę

746 850,00 zł

z tego:

1) na zadania własne:

746 850,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80104 - Przedszkola

w § 6050/1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

746 850,00 zł

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Remont i rozbudowa Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie o 2 dodatkowe oddziały wraz pomieszczeniami socjalnymi"

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wolin o kwotę

803 551,00 zł

z tego:

1) na zadania własne:

803 551,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

w § 6050/2 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

725 000,00 zł

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Korzęcin-Korzęcin Kolonia, gm. Wolin"

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

4 800,00 zł

w tym:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

3 800,00 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

55 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

w § 2570 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

18 751,00 zł

§ 4. Kwota wydatków ogółem budżetu Gminy Wolin na 2016 r.

ulega zwiększeniu o kwotę

56 701,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Rybakowski


Uzasadnienie

Powyższe zmiany budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2016 r. wynikają z:

a)

zwiększenie dochodów

dział

rozdz.

§

zadanie

801

80101

2700

zwiększenie dochodów w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu pod tytułem " Polsko- Niemieckie spotkania sportowe Troszyn 2016" w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży Umowa nr P-0106-16 (P-20768-16) z dnia 04-05-2016 r, zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania a Publiczną Szkołą Podstawową w Troszynie

900

90005

2910

zwrot środków wydatkowanych w roku 2015 na program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolin

926

92605

0830

wpływy wykonane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolinie za hotel oraz postoje jachtów w marinie

2360

b)

zmniejszenie wydatków:

dział

rozdz.

§

zadanie

801

80104

6050/1

zadanie inwestycyjne pn. "Remont i rozbudowa Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie o 2 dodatkowe oddziały wraz pomieszczeniami socjalnymi"

c)

zwiększenie wydatków:

dział

rozdz.

§

zadanie

600

60014

6050/2

realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Korzęcin-Korzęcin Kolonia, gm. Wolin" przy wsparciu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 171 495,00 zł

801

80101

4210

realizacja projektu pod tytułem " Polsko- Niemieckie spotkania sportowe Troszyn 2016" w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży

4300

900

90005

4300

kontynuacja realizacji w 2016 r. programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolin

926

92605

2570

przekazanie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w wolinie wpływów wykonanych przez Ośrodek za hotel oraz postoje jachtów w marinie

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama