reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/185/2016 Rady Miejskiej Dębna

z dnia 1 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/247/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dębno

Na podstawie art. 6n ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/247/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) traci moc § 5 litera d),

2) dodaje się § 6 w następującym brzmieniu: "Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w uchwale, za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny wzoru formularza wskazanego w §1 oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji ustalony jest w formacie danych XML.

2) deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy e-Usług Publicznych (ePUAP).

3) deklaracja opatrywana jest bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Jan Chrobak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Melonet

Agencja SEM zajmująca się marketingiem w Internecie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama