reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIII/197/2016 Rady Miejskiej w Myśliborzu

z dnia 30 maja 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Myślibórz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. , poz. 150 z późn. zm.) Rada Miejska w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Myśliborzu nr XXII/187/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Myślibórz wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 18. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Osobę samotną, znajdującą się w odosobnieniu (zakład karny), pomija się w kolejności przydziału.";

2) skreśla się § 20

3) § 29.ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Osobę samotną, znajdującą się w odosobnieniu (zakład karny), pomija się w kolejności przydziału.";

4) § 33 otrzymuje brzmienie:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Odmawia się zawarcia umowy najmu lokalu, pomimo spełnienia warunków określonych w § 25 ust. 1 jeżeli wnioskodawca posiada tytuł prawny do innego lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części i może go używać, a także gdy posiada tytuł prawny do nieruchomości, której zbycie lub pożytki dają możliwość zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Jeżeli najemca lokalu stałego o niskim standardzie położonego budynkach niezbywalnych, utraci tytuł prawny do zajmowanego lokalu z przyczyn, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy i sąd wyda wobec tej osoby wyrok orzekający eksmisję z prawem do lokalu socjalnego, a osoba ta dobrowolnie nie opróżni lokalu, Burmistrz może w szczególnie uzasadnionych przypadkach przekwalifikować ten lokal na lokal socjalny i zawrzeć z byłym najemcą umowę najmu tego lokalu na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Przedłużenie umowy wymaga opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.",

c) skreśla się ust. 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Roman Wąsik


Uzasadnienie

Rada Miejska w Myśliborzu w dniu 26 kwietnia 2016 r. podjęła uchwałę nr XXII/187/2016 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Myślibórz.

Z uwagi na pismo z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie nr NK.3.4131.107.2016.KN z dnia 18 maja 2016 r. dotyczące wniesienia uwag do uchwały należy zmienić i anulować część jej zapisów, co umożliwi jej publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wejście w życie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Emmerson Nieruchomości

Emmerson Twój Partner w Nieruchomościach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama