reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXV/94/16 Rady Powiatu Świdwińskiego

z dnia 8 grudnia 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2016 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 814, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/55/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2016 r o kwotę 295.625 zł, ( wg załącznika Nr 1 )

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2016 rok o kwotę 459.733 zł,

3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2016 r. o kwotę 164.108 zł ( wg załącznika Nr 2 )

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2016 rok zamyka się:

1. Dochodami w wysokości 63.718.981 zł z tego: dochody majątkowe 2.956.796 zł, dochody bieżące 60.762.185 zł, w tym:

- dochody na zadania z zakresu administracji rządowej 7.174.676 zł,

- dochody na zadania wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 27.709 zł

2. Wydatkami w wysokości 64.587.201 zł z tego: wydatki majątkowe 4.905.433 zł, wydatki bieżące 59.681.768 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 7.174.676 zł,

- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 98.592 zł.

3. Deficytem budżetowym w wysokości 868.220 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdwinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Świdwinie


Danuta MalitowskaUzasadnienie

Zwiększenie dochodów o kwotę 295.625 zł nastąpiło na skutek:

1) Otrzymania zwiększonej subwencji oświatowej w kwocie 124.536 zł, oraz części uzupełniającej subwencji w kwocie 51.949 zł,

2) Zwiększenia dochodów o kwotę 119.140 zł na wniosek dyrektora

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju o kwotę 890 zł,

- Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie o kwotę 96.600 zł ,

- Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu o kwotę 1.400 zł

- Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie o kwotę 2.250 zł,

- Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu o kwotę 18.000 zł.

Zwiększenie wydatków o kwotę ( per saldo) 295.625 zł nastąpiło na skutek:

a) zwiększenia wydatków o kwotę 459.733 zł tytułem

1) Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 119.140 zł tytułem zwiększonych dochodów w jednostkach organizacyjnych.

2) dofinansowania działalności bieżącej w placówkach oświatowych w kwocie 213.536 zł

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju w kwocie 34.536 zł ( odprawy emerytalne nauczycieli)

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie 39.000 zł ,

- Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu 90.000 zł, ( doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne)

- Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju 50.000 zł

3) sfinansowania zwiększonych zadań w placówkach niepublicznych w kwocie 117.057 zł

- LO ZDZ w Połczynie-Zdroju o 64 uczniów, kwota 6.432 zł,

- Policealne ZDZ w Połczynie-Zdroju o 58 uczniów, kwota 5.500 zł,

- Szkoła Wiliams w Świdwinie o 6 uczniów, kwota 567 zł,

- Gimnazjum MOW w Rzepczynie o 13 uczniów, kwota 15.659 zł,

- MOW w Rzepczynie o 20 uczniów, kwota 88.899 zł .

4) Przeniesienia kwoty 10.000 zł na finansowanie działalności Szkoły Zawodowej ZSzR CKP w Świdwinie.

b) zmniejszenia wydatków o kwotę 164.108 zł tytułem:

1) sfinansowania zwiększonych zadań oświatowych 154.108 zł

2) przeniesienie kwoty 10.000 zł z działu Internaty i bursy szkolne na finansowanie Szkoły zawodowej w ZSzR CKP w Świdwinie .


Załącznik do Uchwały Nr XXV/94/16
Rady Powiatu Świdwińskiego
z dnia 8 grudnia 2016 r.
Zalacznik1,%202.pdf

URP XXV z 08.12.2016 r. zał do XXV 94 16


reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

PPW Group

PPW Group łączy wiedzę o rynku nieruchomości i marketingu inwestycji deweloperskich.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama