reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/213/17 Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których wlaścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biesiekierz udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. O publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U.2016.1867 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biesiekierz i które udostępnia się operatorom i przewoźnikom, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biesiekierz, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLVI/252/14 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 12 września 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biesiekierz udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2014 r., poz. 3965) oraz Uchwała Nr XVI/124/15 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biesiekierz udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2016 r., poz. 535).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Płaza


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/213/17
Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 26 stycznia 2017 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/213/17
Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 26 stycznia 2017 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA BIESIEKIERZ

Warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych:

1. Z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biesiekierz, które są w zarządzie lub stanowią własność Gminy Biesiekierz, mogą korzystać operatorzy oraz przewoźnicy posiadający uprawnienia do wykonywania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym.

2. Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, przewoźnik przed rozpoczęciem korzystania z przystanków, zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na korzystanie z przystanków.

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia na korzystanie z przystanków, należy dołączyć:

a) kserokopie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

b) kserokopie aktualnego rozkładu jazdy.

4. Korzystanie z przystanków jest odpłatne. Kwoty określone zostały w odrębnej Uchwale.

Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych:

1. Przewoźnicy korzystający z przystanków zobowiązani są do zatrzymywania pojazdu w zatoce przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie powodować utrudnień dla innych użytkowników drogi.

2. Zobowiązuje się operatorów lub przewoźników do podjeżdżania, jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i niepełnosprawnym.

3. Zatrzymywanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych następuje wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów lub w przypadku sprzedaży biletów przez kierującego pojazdem na czas potrzebny do pobrania należności.

4. Przewoźnicy zobowiązani są do wywieszania aktualnych rozkładów jazdy na przystankach. Każdy rozkład powinien zawierać nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo.

5. Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy. Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji niż te, które dotyczą rozkładów jazdy.

6. Przewoźnik zobowiązany jest do przestrzegania uzgodnionego rozkładu jazdy.

7. W przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac na przystankach komunikacyjnych zastrzega się możliwość zmiany lokalizacji tych obiektów oraz czasowego zawieszenia w funkcjonowaniu.

8. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Łomozik

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama