reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/276/2010 Rady Powiatu Tureckiego

z dnia 27 kwietnia 2010r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.,o samorządzie powiatowym / t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami 1)/ oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym /t.j. Dz. U. z 2005 roku Nr 108, poz. 908 z późn. zmianami 2)/ Rada Powiatu Tureckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez Starostę Tureckiego parkingu strzeżonym:

Lp

Wyszczególnienie

Wysokość opłat w zł (brutto)

za usuwanie pojazdów

za parkowanie pojazdów (za każdą rozpoczętą dobę)

1.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton włącznie

244,00

6,00

2.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 ton do 7,5 ton włącznie

427,00

12,20

3.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 7,5 ton do 16 ton włącznie

850,00

12,20

4.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton

1830,00

12,20

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Tureckiego Nr VI /41/ 2007 z dnia 15 marca 2007r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 70, poz.1869).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego

Roman Rybacki

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, Nr 22, poz.1688 i Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 180, po. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 92, poz. 723 i Nr 157, poz.1247 oraz z 2010r. Nr 28,poz 142.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008r. 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1573, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 31,poz. 206, Nr 86,poz. 720 i Nr 98,poz. 817 oraz z 2010r. Nr 43, poz. 246

Załącznik do Uchwały Nr XLI/276/2010
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.docx

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/276/2010

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PODATKOWA EMPIRIUM

DORADCY PODATKOWI I RADCOWIE PRAWNI

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama