reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 437/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Śremie

z dnia 27 maja 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr 364/LI/06 Rady Miejskiej w Śremie z dnia2 czerwca 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2006 r. Nr 110, poz. 2735, Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2009 r. Nr 149, poz. 2507) wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:" 1. Za dochód gospodarstwa domowego uzasadniający oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony uznaje się:1)w przypadku osób samotnych - średni dochód miesięczny nie przekraczający 150% najniższej emerytury w miesiącu poprzedzającym rozpatrzenie wniosku oraz zawarcie umowy najmu;2)w przypadku rodzin - średni dochód miesięczny nie przekraczającyw przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie 100% najniższej emerytury w miesiącu poprzedzającym rozpatrzenie wniosku oraz zawarcie umowy najmu."

2)w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: " 2. Dopuszcza się niespełnienie warunków określonych w pkt 1, 3 - 5 przez osoby zamieniające się na lokal o mniejszej powierzchni."

3)w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: " 2. Dopuszcza się niespełnienie warunków określonych w pkt 1, 3 -6 przez osoby opuszczające w wyniku zamiany lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy."

4)w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:" 4. Ocena warunków mieszkaniowych oraz innych, mających wpływ na sytuację osób ubiegających się o lokal, dokonywana jest przy zastosowaniu następującego systemu kwalifikacji punktowej:1)zagęszczenie w lokalu zajmowanym samodzielnie przez jedną rodzinę:a)na jedną osobę uprawnioną przypada 4,0m2-4,99m2 pow. pokoi - 1 pkt,b)na jedną osobę uprawnioną przypada 3,0m2-3,99m2 pow. pokoi - 2 pkt,c)na jedną osobę uprawnioną przypada 2,0m2-2,99m2 pow. pokoi - 3 pkt,d)na jedną osobę uprawnioną przypada mniej niż 2m2 pow. pokoi - 4 pkt;2)zagęszczenie w lokalu zajmowanym przez co najmniej 2 rodziny:a)na jedną osobę uprawnioną przypada 4,0m2-4,99m2 pow. pokoi - 2 pkt,b)na jedną osobę uprawnioną przypada 3,0m2-3,99m2 pow. pokoi - 4 pkt,c)na jedną osobę uprawnioną przypada 2,0m2-2,99m2 pow. pokoi - 6 pkt,d)na jedną osobę uprawnioną przypada mniej niż 2m2 pow. pokoi - 8 pkt;3)liczba dzieci w rodzinie wnioskodawcy w wieku do 18 lat oraz uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 20. roku życia - 1 pkt/dziecko;4)stan techniczny lokalu:a)zagrzybienie, zawilgocenie2 pkt,b)brak wody w budynku 1 pkt,c)brak wc w budynku 1 pkt,d)brak kuchni w lokalu 2 pkt,e)brak łazienki 1 pkt,f)lokal na poddaszu, w suterenie lub w budynku gospodarczym zamieszkiwany po uzyskaniu zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu 1 pkt;5)wspólne korzystanie przez 6 lub więcej osób z:a)kuchni1 pkt,b)wc 1 pkt,c)łazienki1 pkt;6)zamieszkiwanie w rodzinie wielopokoleniowej:a)trzy pokolenia (rodzice, dzieci, wnuki) 1 pkt, b)trzy pokolenia, lecz więcej niż 2 rodziny z małymi dziećmi - 2 pkt;7)pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności przez: a)członków rodziny wnioskodawcy 2 pkt/osobę,b)inne osoby wspólnie zamieszkujące1 pkt/osobę;8)okres oczekiwania na mieszkanie komunalne - 1 pkt/pełny rok (nie więcej niż 10);9)zamieszkiwanie w domach dla bezdomnych na terenie gminy Śrem:a)okres nieprzerwanego zamieszkiwania powyżej 3 lat6 pkt,b)okres nieprzerwanego zamieszkiwania od 2 lat do 3 lat3 pkt,c)pozytywna opinia Ośrodka Pomocy Społecznej i zarządcy domów dla bezdomnych 1 - 6 pkt; 10)status pełnoletniego wychowanka opuszczającego placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą bez możliwości powrotu do domu rodzinnego w gminie Śrem 5 - 10 pkt;11)inne trudne warunki rodzinne lub społeczne np. przemoc, alkoholizm, rozwód lub zagrożenie eksmisją 1 - 5 pkt.".

5)§ 15 skreśla się.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszeniaw Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Sokołowska – Strug

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama